Osteopathie Morgenstern

Brouwersweg 100, 6215 EG Maastricht. Tel. 06-25 14 27 86
Wat is hartcoherentie? En wat is de relatie met osteopathie?

Twee vragen die niet in een paar zinnen te beantwoorden zijn.
Maar voor wie even mee wil gaan naar een kort stukje anatomie en fysiologie kan een verhelderende wereld opengaan.
Klik voor nog meer informatie op de links.

Allereerst hartcoherentie
Het hart slaat gemiddeld tussen de 60 en 80 keer per minuut in rust. Een gezond hart slaat regelmatig, maar dat wil niet zeggen dat elke hartslag een even grote afstand heeft tot de volgende. Integendeel! 
Het is juist een teken van vitaliteit als hierin verschillen zijn. Deze verschillen worden gemeten in honderdsten van seconden, dus bij het normale meten van de pols niet voelbaar.
De hartfrequentie wordt onder andere beïnvloed door het ademen; bij het inademen versnelt, en bij uitademen vertraagt het ritme. In de ideale situatie, waarin de variatie in hartritme harmonisch oftewel 'coherent' is, zijn er zo'n zes van die versnel-vertraag golven per minuut te zien. Op dat moment is het autonome zenuwstelsel optimaal in balans, wat positieve effecten heeft op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak.
Bij stress is juist een chaotisch patroon te zien.

Het autonome zenuwstelsel.
In ons lichaam kennen we twee zenuwstelsels:
het motorische zenuwstelsel, deze stuurt onze spieren en 
gewrichten aan, zorgt dat we kunnen bewegen;
het autonome zenuwstelsel, deze stuurt alle (orgaan)systemen aan die zorgen voor bloeddruk, spijsvertering, doorbloeding, 
hormoonstelsel, kortom alle functies die automatisch 24 uur per dag doorgaan.
Dit autonome zenuwstelsel is erg stressgevoelig. Bij een overmaat aan stress, in welke vorm dan ook, is dit merkbaar door bijvoorbeeld een versnelde hartlag, hogere basisspanning in de spieren (wat een grotere blessuregevoeligheid geeft), hogere bloeddruk, verminderde weerstand, slaapstoornissen. 

Binnen de osteopathie, waarbij naar het totale beeld wordt gekeken, spelen beide zenuwstelsels een cruciale rol. Doordat ze elkaar overlappen zal een overprikkeling van het ene systeem (bijvoorbeeld longproblemen) gevolgen kunnen hebben voor het andere systeem (bijvoorbeeld nek-schouderklachten). 

Het Stress Reductie Programma van HeartMath.
Deze methode bestaat uit zes sessies en is eenvoudig, effectief en wetenschappelijk onderbouwd. De mogelijkheid om het autonome systeem zelf te kunnen beïnvloeden door middel van een aantal getrainde vaardigheden wordt dan ook binnen onder andere de sportwereld (betere focus) en muziekwereld (tegen podiumangst; lees hierover ook dit artikel) al veelvuldig succesvol toegepast. 
Via de sport en mijn werk in het Stemcentrum Maastricht raakte ik ook uit eigen ervaring enthousiast. Inmiddels ben ik tot coach opgeleid door het HeartMath Instituut, en gerechtigd om u dit programma aan te bieden.
Copyright 2011 Osteopathie Morgenstern Maastricht